Financování nákupu strojů a zařízení

  • Potřebujete pro Vaši společnost nakoupit technologické celky, stroje nebo zařízení?
  • Nemůžete je ale zaplatit najednou nebo Vám na ně chybí finanční prostředky?
  • Nebo byste rádi využili možnosti daňové optimalizace?
Pak využijte některou z forem financování nákupu technologie s možností rozložení splátek na delší období.

Leasing
V případě zájmu o financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru Vám můžeme doporučit využití služeb společnosti ESSOX, se kterou úspěšně spolupracujeme již několik let.
Pro vyřízení budete potřebovat:
Právnická  osoba :
- výpis z obchodního rejstříku (kopie) + OP
- osvědčení o registraci DIČ
-účetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 ukončená období
- kopie daňového přiznání potvrzeného FÚ včetně příloh za poslední rok
- vyplněná žádost o poskytnutí leasingu


essox
Fyzická osoba - podnikatel :


- živnostenský list + OP
- osvědčení o registraci DIČ
- kopie daňového přiznání potvrzeného FÚ včetně příloh za poslední 2 roky
- firmy účtující v rámci podvojného učetnictví :
účetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 ukončená období
vyplněná žádost o poskytnutí leasingu
Fyzická osoba - nepodnikatel :


- doklad totožnosti - občanský průkaz (kopie)
- potvrzení o výši příjmu, výměr důchodu - dokumenty nesmí být starší víc než jeden měsíc

Prodej na splátky
Stálým a spolehlivým odběratelům poskytujeme možnost odložených splátek za nakoupené zařízení, přičemž rozsah splátek a doba splácení jsou předmětem individuálních dohod. Podmínkou této formy splácení je úhrada stanovené části předem či hotově a její poskytnutí usnadní zajištění záruky ze strany odběratele.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF